2 % z dane

Milí priaznivci landseerov,

Dovoľujeme si osloviť vás s prosbou o podporu nášho klubu. Každoročne môžete venovať 2% z dane pre vami zvolenú neziskovú organizáciu. Landseer klub je jedna z organizácií, ktorá svojou činnosťou napomáha ochrane životného prostredia a vedie rozsiahlu edukačnú činnosť pre chovateľov, členov klubu ale aj bežnú verejnosť. Vaša podpora nám pomôže zabezpečiť a hlavne vylepšiť naše edukačné aktivity. Na webovej stránke klubu vás budeme priebežne informovať o všetkých aktivitách a prostriedkoch vynaložených na ich zabezpečenie. Ďakujeme!

Pokyny ako poukázať 2% z dane:

2% z dane sa poukazujú na rôznych špeciálnych tlačivách, podľa toho, kto ich poukazuje. Prosím, vyberte si to správne tlačivo vhodné na použitie priamo pre vás.

1. Zamestnanec

  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2017 – toto potvrdenie vám vydá na požiadanie zamestnávateľ
  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – tlačivo vyplňte a zašlite na príslušný Daňový úrad do 31. marca 2018 (v prípade odkladu daňovej povinnosti platí termín do 31. mája 2018)

2. Fyzická osoba

  • Daňové priznanie fyzických osôb typ A + Potvrdenie k dani z príjmu fyzických osôb typ A
  • Pokyny na vyplnenie Daňového priznania fyzických osôb typ A
  • Daňové priznanie fyzických osôb typ B + Potvrdenie k dani z príjmu fyzických osôb typ B
  • Pokyny na vyplnenie Daňového priznania fyzických osôb typ B

3. Právnická osoba

  • Daňové priznanie právnických osôb + Potvrdenie k dani z príjmu právnických osôb
  • Pokyny na vyplnenie Daňového priznania právnických osôb

INFORMÁCIE O PRIJÍMATEĽOVI 2% z DANE
podľa údajov Notárskeho centrálneho registra

Názov: Landseer klub
Forma: Občianske združenie
Rok registrácie: 2017
Dátum registrácie: 16. 11. 2017 8:41:26
Dátum poslednej zmeny: 16. 11. 2017 8:41:26
Evidenčné číslo: 4323
IČO: 48436674
SID: 
Ulica: Boldog 1
Mesto: Boldog
PSČ: 925 26
Okres: Senec
Štát: Slovenská republika
Bankové účty 
Predčíslie číslo účtu
SK7602000000003590881058 
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

Pre uľahčenie poskytnutia 2% z dane Vám si môžete stiahnuť tlačivo s vyplnenými údajmi nášho občianskeho združenia v editovateľnej forme.

Ďakujeme každému priaznivcovi, ktorý podporí naše združenie!

 

Na stiahnutie

Fotogalérie