Bonitácia

Landseer klub vyhlasuje Bonitáciu. Bonitácia sa bude konať v sobotu 8. decembra 2018 v priestoroch výstaviska Agrokomplex o 14.00.

Prihlásiť sa môžete mailom na adrese [email protected]. K prihláške je potrebné priložiť potvrdenie vyšetrenia DBK a DLK a výsledky vyšetrenie genetických ochorení cystínúria, trombopatia landseerov, degeneratívna myelopatia a muskulárna dystrofia.

Poplatok za bonitáciu je 10,0 €.  Uzávierka je 2. decembra 2018.