Oslavujeme 25. výročie založenia klubu

Bonitácia

Omar Czarcia farma

Skúšku chovnosti úspešne absolvovali 2 psi.
JrCH. Amina Barba di Batelina, HD A ED 0, 71 cm
Kód: 565 APQ 55 AA Chovná

JrCH. Omar Czarcia farma (úvodné foto), HD A, ED 0, CTU negat, CTP negat, MD negat, DM carrier, 72 cm
Kód: 545 AU 25 AA Chovný , chovnosť platná po 25.7.2017

Bonitačná komisia pracovala v zložení:
Zita Kerak Lukáčová, Ivana Černajová, Milan Černaj

Blahoželáme!