Krásne výsledky slovenského odchovu

30-ta Jubilejná národná výstava Brno, 4.11.2022.
 
Tr. šamp. – Catherine Carpathian valley – CAC, Národný víťaz, BOB.

Fotogalérie