Milí priatelia!
Blíži sa čas Vianoc a osláv príchodu nového roka 2018. Odchádzajúci rok 2017 nám priniesol do nášho spoločného klubového života množstvo udalostí, na ktoré budeme spomínať s úsmevom na tvári. Klubové aktivity sme zhodnotili na členskej schôdzi a už teraz sa teším na nadchádzajúce akcie, kde sa uvidíme. Záverom roka by som vám chcela popriať štastné a požehnané Vianoce a úspešný nový rok 2018.

Požehnané sviatky v rodinnom kruhu vám v mene Výboru Landseer klubu

želá Zita