Plán činnosti na rok 2022

Oznamujeme našim priaznivcom plán činnosti klubu na tento rok.

12.3.2022 Klubová výstava psov, Pezinok

18. – 19.6.2022 Vodný výcvikový tábor, Hotel Zátoka, Senec

1.- 3. 9. 2022 Jesenný výcvikový tábor, Hotel Zátoka, Senec

4.9.2022 Skúšky vodných práv podľa DWG, Senec

15.10.2022 Špeciálna výstava psov, Pezinok

Fotogalérie