Oslavujeme 25. výročie založenia klubu

Pozývame vás na Bonitáciu 2017

ktorá sa bude konať 03. júna 2017 v priestoroch Výstaviska Agrokomplex počas medzinárodnej výstavy psov v Nitre po ukončení posudzovania landseerov
Rozhodca: Zita Kerak Lukáčová.

Podmienky účasti na bonitácii:

• platný preukaz o pôvode vydaný v súlade s predpismi FCI
• v deň bonitácie dosiahnutý minimálny vek 18 mesiacov
• v prípade, že pes má splnené všetky podmienky pre chovnosť okrem veku, môže sa bonitácie zúčastniť aj skôr s tým, že chovnosť nadobudne až dňom dovŕšenia požadovaného veku
• vyhodnotenie rtg na dyspláziu bedrových a lakťových kĺbov
• absolvovanie minimálne dvoch výstav, z toho aspoň jedna musí byť vo veku od 15 mesiacov vrátane, a to v triede mladých, triede strednej a vyššej s udeľovaním CAC
• importované jedince v majetku slovenských majiteľov musia byť zapísané v SPKP


Záujemcovia o Bonitáciu posielajte prihlášku, kópie preukazov pôvodu a vyšetrenia DBK a DLK na e-mailovú adresu klubu do 29. mája 2017. Poplatok za bonitáciu je 10,0 € a splatný je po vystavení faktúry.


Teším sa na stretnutie.