Oslavujeme 25. výročie založenia klubu

Pozývame vás na Zvod mladých 2017

ktorý sa bude konať 03. júna 2017 v priestoroch Výstaviska Agrokomplex počas medzinárodnej výstavy psov v Nitre po ukončení posudzovania landseerov.
Rozhodca: Zita Kerak Lukáčová

Pre koho je Zvod mladých určený?

Radi uvítame všetkých mladých landseerov, ktorí sa narodili v roku 2016 na Slovensku.

Prečo by som sa mal môj pes zúčastniť Zvodu mladých?

Zvod mladých sa zvykne označovať aj ako “malá bonitácia”. Každý pes sa posudzuje individuálne, vyselektujú sa psy s vadami, ktoré znemožňujú ich ďalšie použitie v chove. Záverom posúdenia rozhodca stanoví, či pes spĺňa podmienky štandardu plemena alebo nie.

Musím byť členom klubu, ak sa chcem zúčastniť Zvodu mladých?

Nie, na Zvod mladých majú prístup členovia aj nečlenovia klubu.

Čo musím urobiť, aby sa môj pes zúčastnil Zvodu mladých?

Na e-mailovú adresu klubu je potrebné zaslať kópiu preukazu pôvodu psa. Je to potrebné preto, aby klub pripravil potrebné dokumenty na Zvod mladých.

Je Zvod mladých spoplatnený?

Nie, účasť na Zvode mladých je bezplatná.

Záujemcovia o Zvod mladých posielajte kópie preukazov pôvodu na e-mailovú adresu do 29. mája 2017.

Teším sa na stretnutie.