a-widgety

Landseer klub

Landseer klub spolupracuje s genetickým laboratóriom Genomia s.r.o. Kontaktujte nás pre bližšie informácie o poskytnutých zľavách a podmienkach genetických vyšetrení. 

Canisterapia
Podporte nás

Landseer Klub je občianske združenie, kynologický záujmový klub, zastrešený FCI/SKJ/SPZ. Členovia klubu sa venujú chovu a rozvíjaniu plemena landseer po stránke exteriérovej aj povahovej. Jedným z našich cieľov je aj výchova detí a mládeže k ochrane prírody a láske k zvieratám. Každého záujemcu srdečne vítame medzi nami a tešíme sa na osobné stretnutia.

Fotogalérie