News

Členská schôdza

Srdečne pozývam všetkých členov klubu na koncoročné Vianočné stretnutie spojené s členskou schôdzou.

Kedy: 13.12.2019 o 16.00

Kde: Dolnozemská krčma, Panská ulica, Bratislava

Program:

  1. Otvorenie schôdze
  2. Zvolenie zapisovateľa.
  3. Hospodárenie a činnosť klubu v roku 2019.
  4. Plánovanie činnosti a hospodárenia klubu v roku 2020.
  5. Propagácia klubu na webovej stránke.
  6. Návrh znenia pracovného poriadku Vodných prác pre molosy.
  7. Iné body schôdze – navrhujú členovia.

Teším sa na stretnutie,   
Zita Kerak Lukáčová