Top Dog

Results

Top Male 2020
1st placo Abdul Tobi Miracle Star

Junior Top Male 2020

Top Female 2020
1st place Odile vom Köllerhof
2nd place Afra Tobi Miracle Star
3rd place Catherine Carpathian valley

Junior Top Female 2020
1st place Catherine Carpathian valley

Top Male 2019
1st place Harvey z Letohradského ranče

Junior Top Male 2019
1st place Abdul Tobi Miracle Star

Top Female 2019
1st place Afra Tobi Miracle Star

Junior Top Female 2019
1st place Odile vom Köllerhof

Top Male 2018
1st place Fuerza Real Don Dario

Junior Top Male 2018
1st place Fuerza Real Don Dario 

Top bitch 2018
1st place Amina Barba di Batelina 

Junior Top Female 2018
1st place Afra Tobi Miracle Star

Top Male 2017
1st place Little Hope des Pandas des Terres Rouges

Junior Top Male 2017
1st place Arcturus Wepwawet 

Top Female 2017
1st place Amina Barba di Batelina 

Junior Top Female 2017
1st place Amina Barba di Batelina

Top male 2016
1st place Little Hope des Pandas des Terres Rouges
2nd place Ares Teneo Manu

Junior Top Male 2016
1st place Ares Teneo Manu
2nd place Little Hope des Pandas des Terres Rouges

Top Female 2016
1st place Dafra z Laderova
2nd place Amina Barba di Batelina

Junior Top Female 2016
1st place Amina Barba di Batelina
2nd place Dafra z Laderova

Pravidlá súťaže Pes roka

1. Súťaž vyhlasuje každý kalendárny rok Landseer klub (ďalej len LK).

2. Zúčastniť sa jej môžu všetci členovia LK.

3. Jeden člen LK môže prihlásiť ľubovoľný počet psov.

4. Prihlásení psi musia byť v majetku člena LK.

5. Psi v spolumajiteľstve musia byť v trvalej držbe člena LK.

6. Počítajú sa body z výstav organizovaných v krajinách FCI.

7. Pes môže byť prihlásený aj do viacerých kategórií, ak spĺňa požadované podmienky.

8. V prípade rovnosti bodov rozhoduje umiestnenie na klubom poriadanej výstave.

9. Termín uzávierky na prihlášku je do 30.06. následného kalendárneho roka, za ktorý je súťaž vyhlásená.

10. Kategórie:

a. Pes roka/Suka roka – v týchto kategóriách sa berú do úvahy výsledky z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, víťazov a šampiónov, z domácich a zahraničných výstav všetkých stupňov, poriadaných pod záštitou FCI.

b. Mladý pes roka/Mladá suka roka – v týchto kategóriách sa berú do úvahy len výsledky z triedy mladých, z domácich a zahraničných výstav všetkých stupňov, poriadaných pod záštitou FCI.

c. Veterán roka/Veteránka roka – do úvahy sa berú len výsledky z triedy veteránov, z domácich a zahraničných výstav všetkých stupňov, poriadaných pod záštitou FCI.

11. V prihláške sa uvádzajú všetky absolvované výstavy v súťažnom kalendárnom roku.

12. K prihláške je potrebné priložiť kópiu preukazu pôvodu, kópie posudkov absolvovaných výstav a kvalitnú fotografiu psa.

13. Do bodovacej súťaže sa zarátajú len tituly zaznamenané v posudku. Pokiaľ nie je titul zaznamenaný v posudku, je potrebné priložiť iný dokument, ktorý potvrdzuje udelenie titulu (kópia kartičky, diplomu).

14. Bez povinných príloh nebude prihláška do súťaže prijatá.

15. Adresa na prihlásenie: landseerklub@gmail.com.

Preview of Diploma

Photogallery