Pes roka

Výsledky súťaže Pes roka

Pravidlá súťaže, bodové hodnotenie a prihláška nižšie.

2023
Pes roka 2023
1. miesto Abdul Tobi Miracle Star
2. miesto Fantom z Broučkova dvora 
3. miesto Fuerza Real Don Dario
 
Mladý pes roka 2023
1. miesto Demon Bílský lev
 
Suka roka 2023
1. miesto Catherine Carpathian valley
2. miesto Batyra Tobi Miracle Star
 
Mladá suka roka 2023
1. miesto Dolly Carpathian valley
2. miesto  Ebby Baracota
 
Veteránka suka roka 2023
1. miesto Dafra z Laderova
Pes roka 2022
1. miesto Abdul Tobi Miracle Star
2. miesto Fuerza Real Don Dario
3. miesto Fantom z Broučkova dvora
 
Mladý pes roka 2022
1. miesto Fantom z Broučkova dvora
2. miesto Cash Baracota
 
Suka roka 2022
1. miesto  Afra Tobi Miracle Star
2. miesto  Catherine Carpathian valley
3. miesto Batyra Tobi Miracle Star
 
Mladá suka roka 2022
1. miesto Batyra Tobi Miracle Star
2. miesto  Calla Tobi Miracle Star
 
Veteránka suka roka 2022
1. miesto Dafra z Laderova
2. miesto  Cory pod Svatou Horou

Pes roka 2021
1. miesto Harvey z Letohradského ranče
2. miesto Abdul Tobi Miracle Star

Mladý pes roka 2021

Suka roka 2021
1. miesto  Catherine Carpathian valley
2. miesto Odile vom Köllerhof
3. miesto Ainé Manannan Mac Lir

Mladá suka roka 2021
1. miesto Batyra Tobi Miracle Star
2. miesto  Ainé Manannan Mac Lir

Pes roka 2020
1. miesto Abdul Tobi Miracle Star

Mladý pes roka 2020

Suka roka 2020
1. miesto Odile vom Köllerhof
2. miesto Afra Tobi Miracle Star
3. miesto Catherine Carpathian valley

Mladá suka roka 2020
1. miesto Catherine Carpathian valley

Pes roka 2019
1. miesto Harvey z Letohradského ranče

Mladý pes roka 2019
1. miesto Abdul Tobi Miracle Star

Suka roka 2019
1. miesto Afra Tobi Miracle Star

Mladá suka roka 2019
1. miesto Odile vom Köllerhof

Pes roka 2018
1. miesto Fuerza Real Don Dario

Mladý pes roka 2018
1. miesto Fuerza Real Don Dario

Suka roka 2018
1. miesto Amina Barba di Batelina

Mladá suka roka 2018
1. miesto Afra Tobi Miracle Star

Pes roka 2017
1. miesto Little Hope des Pandas des Terres Rouges

Mladý pes roka 2017
1. miesto Arcturus Wepwawet

Suka roka 2017
1. miesto Amina Barba di Batelina

Mladá suka roka 2017
1. miesto Amina Barba di Batelina

Pes roka 2016
1. miesto Little Hope des Pandas des Terres Rouges
2. miesto Ares Teneo Manu

Mladý pes roka 2016
1. miesto Ares Teneo Manu
2. miesto Little Hope des Pandas des Terres Rouges

Suka roka 2016
1. miesto Dafra z Laderova
2. miesto Amina Barba di Batelina

Mladá suka roka 2016
1. miesto Amina Barba di Batelina
2. miesto Dafra z Laderova

Pravidlá súťaže Pes roka

 • Súťaž vyhlasuje každý kalendárny rok Landseer klub (ďalej len LK).
 • Zúčastniť sa jej môžu všetci členovia LK.
 • Jeden člen LK môže prihlásiť ľubovoľný počet psov.
 • Prihlásení psi musia byť v majetku člena LK.
 • Psi v spolumajiteľstve musia byť v trvalej držbe člena LK.
 • Počítajú sa body z výstav organizovaných v krajinách FCI.
 • Pes môže byť prihlásený aj do viacerých kategórií, ak spĺňa požadované podmienky.
 • V prípade rovnosti bodov rozhoduje umiestnenie na klubom poriadanej výstave.


Kategórie:

 • Pes roka/Suka roka – v týchto kategóriách sa berú do úvahy výsledky z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, víťazov a šampiónov, z domácich a zahraničných výstav všetkých stupňov, poriadaných pod záštitou FCI.
 • Mladý pes roka/Mladá suka roka – v týchto kategóriách sa berú do úvahy len výsledky z triedy mladých, z domácich a zahraničných výstav všetkých stupňov, poriadaných pod záštitou FCI.
 • Veterán roka/Veteránka roka – do úvahy sa berú len výsledky z triedy veteránov, z domácich a zahraničných výstav všetkých stupňov, poriadaných pod záštitou FCI.
  ————–
 • V prihláške sa uvádzajú všetky absolvované výstavy v súťažnom kalendárnom roku.
 • K prihláške je potrebné priložiť kópiu preukazu pôvodu, kópie posudkov absolvovaných výstav a kvalitnú fotografiu psa.
 • Do bodovacej súťaže sa zarátajú len tituly zaznamenané v posudku. Pokiaľ nie je titul zaznamenaný v posudku, je potrebné priložiť iný dokument, ktorý potvrdzuje udelenie titulu (kópia kartičky, diplomu).
 • Bez povinných príloh nebude prihláška do súťaže prijatá.
 • Adresa na prihlásenie: iveta.uhrova@gmail.com.

Fotogalérie