Kontakt

Landseer Klub
Boldog 1, 925 26 Boldog 

Tel.: 0908 664 121
 
IČO 48436674
DIČ nepridelené
VVS/1-900/90-6631
Bankové spojenie
SK76 0200 0000 0035 9088 1058 SUBABXSK

NEWSLETTER

Zapíšte sa na bezplatný odber čerstvých noviniek z nášho klubu.