Oslavujeme 25. výročie založenia klubu

Predseda klubu

Kerak Lukáčová Zita

Tajomník klubu

Ilenčíková Dominika

Poradca chovu

Kubatková Dominika

Kontrolór

Uhrová Iveta

Anettová Martina
Cerovský Gabriel
Crkoň Miroslav
Černaj Milan
Černajová Ivana
Černajová Michaela
Drgoňa Peter 
Frigmanská Zuzana
Ilenčíková Dominika
Kerak Peter
Kubatková Dominika
Kuliha Lukáš
Lukáčová Kerak Zita
Lukácsné Csupor Bernadett
Miklušáková Melita
Olšáková Doubravka 
Stehura Celestín 
Uhrová Iveta

Kontakt