Klubový šampión

Klubový šampión

27.4.2019 Dafra z Laderova

Klubový junior šampión

30.5.2021 Abdul Tobi Miracle Star
30.5.2021 Afra Tobi Miracle Star
7.10.2018 Arcturus Wepwawet
30.9.2017 Ares Teneo Manu
ARCTURUS Wepwawet
Arcturus Wepwawet
ARES Teneo Manu

Podmienky udelenia titulov

Klubový šampión

Nárok na udelenie titulu má pes, ktorý splnil nasledovné podmienky:

  • Majiteľ je členom Landseer klubu.
  • Pes je CIB alebo šampión niektorej z členských krajín FCI.
  • Na klubom poriadanej výstave (KVP alebo ŠVP) získal 3x ocenenie CAC, z toho 1x titul Klubový víťaz.

Klubový junior šampión

Nárok na udelenie titulu má pes, ktorý splnil nasledovné podmienky:

  • Majiteľ je členom Landseer klubu.
  • Pes je šampiónom mladých v niektorej z členských krajín FCI.
  • Na klubom poriadanej výstave (KVP alebo ŠVP) získal titul Klubový víťaz mladých alebo Víťaz ŠVP mladých.

Klubový veterán šampión

Nárok na udelenie titulu má pes, ktorý splnil nasledovné podmienky:

  • Majiteľ je členom Landseer klubu.
  • Pes je Veterán šampiónom v niektorej z členských krajín FCI.
  • Na klubom poriadanej výstave (KVP alebo ŠVP) získal titul Klubový víťaz veteránov alebo Víťaz ŠVP veteránov.

Žiadosť o udelenie titulu posielajte na adresu klubu písomne alebo elektronicky:

Landseer klub
Boldog 1, 925 26 Boldog

K žiadosti je potrebné priložit kópiu PP, dosiahnutého šampionátu a kópie posudkov s uvedenými titulmi.

P R I H L Á Š K A   K C H