Klubový šampión

Nárok na udelenie titulu má pes, ktorý splnil nasledovné podmienky:

  • Majiteľ je členom Landseer klubu.
  • Pes je CIB alebo šampión niektorej z členských krajín FCI.
  • Na klubom poriadanej výstave (KVP alebo ŠVP) získal 3x ocenenie CAC, z toho 1x titul Klubový víťaz.

Klubový junior šampión

Nárok na udelenie titulu má pes, ktorý splnil nasledovné podmienky:

  • Majiteľ je členom Landseer klubu.
  • Pes je šampiónom mladých v niektorej z členských krajín FCI.
  • Na klubom poriadanej výstave (KVP alebo ŠVP) získal titul Klubový víťaz mladých alebo Víťaz ŠVP mladých.

Klubový veterán šampión

Nárok na udelenie titulu má pes, ktorý splnil nasledovné podmienky:

  • Majiteľ je členom Landseer klubu.
  • Pes je Veterán šampiónom v niektorej z členských krajín FCI.
  • Na klubom poriadanej výstave (KVP alebo ŠVP) získal titul Klubový víťaz veteránov alebo Víťaz ŠVP veteránov.

Žiadosť o udelenie titulu posielajte na adresu klubu písomne alebo elektronicky:

Landseer klub
Boldog 1
925 26 Boldog

K žiadosti je potrebné priložit kópiu PP, dosiahnutého šampionátu a kópie posudkov s uvedenými titulmi.