Chovné podmienky

Členská schôdza na svojom koncoročnom stretnutí odsúhlasila dočasnú úpravu podmienok pre zaradenie do chovu psov z dôvodu celoplošných obmedzení, pre ktoré nie je možné usporiadať bonitáciu. Ide o dočasnú zmenu a je v platnosti do konania najbližšej bonitácie. Klub plánuje usporiadať bonitáciu akonáhle to bude z legislatívneho hľadiska možné a z realizačného hľadiska uskutočniteľné.

Klub bude vystavovať žiadosti a povolenia o krytie aj pre tých jedincov, ktorí splnili všetky podmienky pre zaradenie do chovu a jedinou prekážkou je absolovanie bonitácie. Žiadateľ spolu s potrebným tlačivom doručí poradcovi chovu kópie potvrdenia o vyšetrení HD,ED, genetických ochorení a kópie posudkov z 2 výstav / z toho jedna musí byť klubom usporiadaná výstava/. 

Zápis čenská schôdza 21.11.2020

Fotogalérie