Jubilejné ocenenia SKJ

Slovenská kynologická jednota pri príležitosti 30-teho výročia založenia usporiadala slávnostný gala večer. Počas osláv boli ocenení kynológovia, ktorí dosiahli významné úspechy v chovateľstve, vystavovateľstve, športe alebo v rozhodcovskej činnosti. Sme hrdí na našich členov, ktorým boli pri tejto výnimočnej udalosti  udelené medaile a pamätné plakety SKJ. 

Predstavujeme našich ocenených: 

Strieborný chovateľ SKJ, Bronzový vystavovateľ SKJ

Zita Kerak Lukáčová

Kynológii sa aktívne venuje od roku 1998. V chovateľskej stanici Čierna hviezda sa prvý vrh narodil v roku 2000. V prvých rokoch chovateľstva sa aktívne venovala chovu bernských salašných psov, neskôr začala chovať plemeno puli v čiernej farbe. Z chovateľskej stanice vyšli mnohí interšampióni a šampióni, ktorí pôsobili nielen v európskom regióne, ale aj na Blízkom východe a v zámorí. V plemene puli sa jej podarilo odchovať  Svetovú víťazku mladých 2023. Na poli handlingu sa jej podarilo získať záverečných súťažiach na medzinárodných výstavách viaceré cenné finálne umiestnenia a ocenenia ako Svetový víťaz, Európsky víťaz a Svetový víťaz mladých. Okrem chovateľskej činnosti stojí za spomenutie aj aktívne pôsobenie v predstavenstve klubu švajčiarskych salašníckych psov a landseerov, ktorých vedie od roku 2015. Pod jej vedením došlo k významnému rozmachu činnosti klubu a to nielen vo výstavnej činnosti, ale aj v športovej oblasti. Vďaka jej nasadeniu a zanieteniu sa podarilo v roku 2019 na Slovensku usporiadať dovtedy nekonané Skúšky vodných prác, ktoré sa dnes tešia veľkej popularite. Je členom v novo vzniknutej FCI komisie pre vodné práce psov.  Od roku 2019 je členom organizačného výboru združených špeciálnych výstav Epeiros Cup, kde obsahovo a organizačne zabezpečuje edukačné sympózium pre kynológov. Aktívne sa venuje aj vzdelávaniu detí v oblasti kynológie. V roku 2008 úspešne absolvovala skúšky posudzovateľa pre plemená bernský salašný pes a veľký švajčiarsky salašný pes. V súčasnosti je medzinárodným rozhodcom pre viaceré plemená FCI II. skupiny. Svojím prístupom ku kynológii a aktívnou činnosťou v kluboch prispieva k zveľaďovaniu a rozvoju plemien landseer a puli na Slovensku.

Strieborný vystavovateľ

Iveta Uhrová

Prvý krát do výstavného kruhu vstúpila v roku 1998, odvtedy sa pravidelne zúčastňuje výstav na Slovensku aj v zahraničí, kde predvádza svojich psov, najprv anglických kokeršpanielov, v súčasnosti landseerov. Jej psy získali množstvo titulov, vrátane juniorských európskych víťazov, európskych víťazov a svetového víťaza a sú medzinárodní, národní a kluboví šampióni viacerých krajín. Úspešné sú aj ďalšie jedince z jej chovu, ktoré získali viacero šampionátov a ďalších titulov. Okrem výstavnej činnosti sa venuje a podporuje aj vrodené vlohy svojich psov. Úspešne absolvovala viacero poľovných skúšok malých plemien so svojimi kokeršpanielmi a skúšky vodných prác so svojimi landseermi. Vo voľnom čase sa taktiež venuje vzdelávaniu detí a canisterapii. Od roku 1998 bola aktívnym členom KCHPS a neskôr, v roku 2008, zakladajúcim členom Cockerspaniel clubu, kde pôsobila vo výbore až do roku 2023. Od roku 2015 je taktiež členom Landseer klubu. Svojou činnosťou sa v kluboch podieľa na zveľaďovaní a propagácii plemena a rozvoji klubu a členskej základne.

Pamätná plaketa SKJ

Ivana Černajová

Majiteľka a chovateľka landseerov ECT od roku 2013. V chovateľskej stanici Carpathian valley sa doteraz narodili štyri vrhy, z ktorých sa podarilo dochovať troch národných šampiónov a jedného medzinárodného šampióna, Klubových víťazov a Klubových víťazov mladých. Za povšimnutie stojí zisk titulu Klubový víťaz a BOB so sukou Catherine Carpathian valley na Klubovej výstave nemeckého klubu landseerov, v krajine pôvodu tohto málopočetného plemena. Importami zo zahraničia rozširovala genetický fond chovných jedincov na Slovensku. Ale nielen vystavovateľská činnosť je pozoruhodná, stála pri začiatkoch športovej činnosti Landseer klubu a ako jedna z prvých začala trénovať vodné práce landseerov. So svojimi psami sa jej podarilo úspešne absolvovať skúšky podľa nemeckého poriadku DVG Diplom A a B. Svojou aktívnou vystavovateľskou a športovou činnosťou významne prispieva k propagácii plemena a slovenskej kynológie v zahraničí.

Pamätná plaketa SKJ

Dominika Vravúšková

Majiteľka a chovateľka landseerov ECT, dlhoročná úspešná vystavovateľka plemena. V chovateľskej stanici Barba di Batellina sa doteraz narodilo 6 vrhov, z ktorých vyšlo niekoľko medzinárodných a národných šampiónov. Úspešným importom psov zo zahraničia významne prispela k rozvoju chovateľstva landseerov na Slovensku. Významnou mierou prispela k znovuobnoveniu chovateľského klubu landseerov v roku 2015. Odvtedy je členkou predstavenstva klubu a pravidelne sa podieľa na organizácii klubových podujatí.  

Fotogalérie