Nové usmernenia SKJ a Vyhláška č. 283/2020

Landseer klub upozorňuje chovateľov a majiteľov psov, že SKJ aktualizovala chovateľskú smernicu. Touto aktualizáciou dochádza k zmene názvu „chovateľská stanica“ na „registrovaný chov“. Veríme, že aj táto zmena prispeje k lepšiemu odlíšeniu sa plánovaného registrovaného chovu psov s PP od množiteľov, ktorí sa často skrývajú pod označenie „chovateľ“ alebo „chovateľská stanica“.

Táto zmena prichádza v čase, kedy vstupuje do platnosti Vyhláška č. 283/2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá, Pre chovateľov vyplývajú z tejto vyhlášky viaceré povinnosti, zásadné zmeny sú vyznačené modrým písmom.

 

 

Fotogalérie