Pes roka 2022

Súťaž Pes roka vyhlasuje landseer klub aj pre rok 2022. Prihlášku do súťaže posielajte na adresu:

iveta.uhrova@gmail.com do 31.3.2023.

Pravidlá súťaže nájdete na web stránke: https://www.landseerklub.eu/pes-roka/

Fotogalérie