Oslavujeme 25. výročie založenia klubu

Zápis importovaného jedinca, potvrdenie o kontrole totožnosti psa, SPZ

Zápis importovaného jedinca, potvrdenie o kontrole totožnosti psa, SPZ

Zápis importovaného jedinca, potvrdenie o kontrole totožnosti psa, SPZ